Izaberite jezik - Choose the language :  SRPSKI - ENGLISH


 

 

 

 

 

DELOVI ZA CUMMINS


Firma CUMMINS je jedan od najvećih svetskih proizvođača dizel motora.

Ovi motori se ugrađuju u mašine i vozila mnogobrojnih svetskih i domaćih proizvođača.

U mogućnosti smo da vam ponudimo delove i servisne usluge za sve tipove motora CUMMINS po cenama koje su veoma konkurentne.

Garantni rok za sve isporučene delove je 12 meseci od dana isporuke.

Za izvršene popravke - od servisnih pregleda do generalnih popravki garantni rok je 6 meseci.

 

ENGINE
B-ser.
C-ser.
555
L-10
M-11
N-14
855
903
K-parts
Accessory Drive
+
+
Bearings, Rods/Main
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Camshaft & Gear Train
+
+
+
+
+
+
+
Connecting Rods
+
+
Crankshaft
+
+
+
+
+
+
Crankshaft Gear
+
+
Crankshaft Seals
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Cylinder Block
+
Cylinder Head
+
Cylinder Kits
+
+
+
+
+
+
+
+
Flywheel
Gaskets & Gasket Sets
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Gasket Sets, Cylinder
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Gasket Sets, Overhaul
+
+
+
+
+
+
+
+
+
In - Frame Engine Kits
+
+
+
+
+
+
+
+
Liners
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Pistons
+
+
+
+
+
+
+
Rocker Cover Gaskets
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Seals
+
+
+
+
+
+
+
+
Vibration Damper
+
+
+
FUEL SYSTEM
B-ser.
C-ser.
555
L-10
M-11
N-14
855
903
K-parts
Fuel Lines
+
Fuel Pumps
+
+
Fuel Pump Repair Kit
+
+
+
+
+
+
+
Gaskets & Gasket Sets
+
+
+
+
+
+
+
Injector Parts
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Injectors
+
+
+
+
+
+
+
AIR SYSTEM
B-ser.
C-ser.
555
L-10
M-11
N-14
855
903
K-parts
Gaskets & Gasket Sets
+
Turbo Repair Kits
+
+
+
+
LUBE SYSTEM
B-ser.
C-ser.
555
L-10
M-11
N-14
855
903
K-parts
Dipstick
+
Gasket, Oil Pan
+
+
+
+
+
+
+
+
Gaskets & Gasket Sets
+
+
+
+
+
+
+
+
Oil Cooler
+
+
+
+
+
+
Oil Pump
+
+
+
Oil Pump Repair Kits
+
+
COOLING SYSTEM
B-ser.
C-ser.
555
L-10
M-11
N-14
855
903
K-parts
Fresh Water Pump
+
+
+
+
+
+
Gaskets & Gasket Sets
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Thermostat
+
+
+
+
+
+
+
+
JAKE BRAKE
B-ser.
C-ser.
555
L-10
M-11
N-14
855
903
K-parts
Tune-up Kits
+
Parts
+
Installation Kits
+
+
+

 

 

 

 

 
011 / 2287-123, 063 / 243-378, email: motorservis@vektor.net
Copyright © Motor Servis BP 2013. Sva prava zadržana.